Strategy and plans

The museum has looked at the future trends that will characterize our use of culture and museums in the coming years. Sustainability is such a major trend that it is being incorporated into all areas of the museum and is part of the museum's mission. In addition, we have selected four trends that we believe we can be among the strongest in the museum sector.

The museum is currently working on revising the current development plan.

Download development plan

Action Area 1:

Who are we for?

En central opgave i udviklingsplanen er at spørge, hvem Ringkøbing Fjord Museer er til for? Når vi udvikler museets besøgssteder, og når vi prioriterer museets opgaver inden for formidling og bevaring, skal sigtet være fremtidens museumsbrugere og de tendenser, vi kan tyde i samfundsudviklingen. Opgaven betyder også, at vi skal være gode værter og invitere andre indenfor i historien, så vores gæster og brugere kan mærke det.

Action Area 2:

History must be told vividly so that it changes people

In recent years, the museum's main brand has been "Living History". This is strong when the number of visitors is large enough for us to be able to provide interpreters who bring history to life, but it is almost an anti-brand in the off-season, when there are fewer resources. Part of the task will be to expand the toolbox with less manpower-intensive communication methods that, with the help of technological solutions and a focus on personal stories and the guests' social experiences, still make the story feel alive.

Action Area 3:

Strong attractions and tourists

Ringkøbing Fjord Museers samlede besøgstal er på over 220.000 gæster. Ringkøbing Fjord Museer lå som nummer 15 på listen over museer i Danmark målt på samlet besøgstal. Det kan tilskrives det høje antal turister i Destination Vesterhavet samt at museets tilbud er attraktive for turisterne.

Action Area 4:

From a single brand to multiple sub-brands

En fjerde væsentlig opgave er at ændre museets identitet og ansigt udadtil. Hjemmeside, sociale medier og markedsføring skal ændres fra at brande ét samlet økomuseum til at give de enkelte besøgssteder og øvrige aktiviteter som fx. skoletjeneste og Arkæologi Vestjylland hver sit unikke udtryk. En ny identitet kræver nye navne, stil og logo for de enkelte besøgssteder og for det samlede museum. Et fremtidigt Ringkøbing Fjord Museer vil ikke have fokus på at være ét museum, men på at være mange unikke besøgssteder med egne brands – samlet under én museumsinstitution.

A multi-stage rocket from 2021-2030

The development plan should be seen as the first module in a multi-stage rocket, which together will be a real 'turn around'. The change will take place first and foremost by the museum focusing on "guests first" instead of "buildings first". This means that the museum's primary focus will shift from building conservation to how the museum's communication captivates different types of visitors - and as many of them as possible - and gives them a fantastic overall experience.

Første trin i raketten er, at museet accepterer sin styrke som attraktionsmuseum. Vi må tage det som et udgangspunkt, at Ringkøbing Fjord Museer befinder sig midt i Danmarks fysisk og besøgsmæssigt største kystdestination. Museets primære besøgspotentiale ligger i de især danske og tyske turister, og sekundært i de 57.000 lokale borgere.

The first step 2021-2025 will create the basis for the museum to have changed significantly by 2030. The main focus of the first module is organizational change, sharpening of focus areas, formulation of sub-strategies for the museum's various teams, formulation of projects for expansion, change or new creation of the museum's dissemination platforms, political lobbying and initial dialogues with foundations that could eventually support the projects that are seriously unfolded in steps two and three from 2025-2030+.

Det bliver med andre ord ikke specielt synligt de nærmeste år, at Ringkøbing Fjord Museer er under forandring. Dog, forandringerne vil kunne mærkes blandt museets ansatte, ses i ændret navn og visuelt udtryk, opleves som nye måder museet kommunikerer på, og opleves på kontorerne hos de store fonde.

Ringkøbing Fjord Museer

Bringing history to life in 10 museums

Get free access to all museums

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn