Richs erstatningskaffe

Genstande til museet

Hvis du vil aflevere genstande, fotos eller arkivalier til Ringkøbing Fjord Museer, er vi interesserede i at få så mange oplysninger som muligt:

  • Hvem har brugt materialerne?
  • Hvor og hvornår har det været brugt?
  • Hvad har det været brugt til?
  • Hvem har fremstillet det?
  • Hvor og hvornår er det fremstillet?

Museet er desuden interesserede i fotos, breve og andet, der kan bidrage til at belyse materialernes oprindelse, ejerforhold og brug.

Ud fra oplysningerne kan vi vurdere, om materialet hører hjemme på museet. Når du afleverer til museet, vil du blive bedt om at udfylde og underskrive en indleveringsseddel, hvor du skriver under på, at materialet er overdraget til museet.

Materialet bliver registreret i museets samlingsdatabase. Om nødvendigt bliver det sendt til konservering, og derefter vil det blive opbevaret under betryggende forhold i museets magasiner til glæde og gavn for nutid og fremtid.

Når et genstandsmateriale først er kommet på museum, kan Ringkøbing Fjord Museer ikke kassere det uden forudgående statslig tilladelse, og vi skal i så fald kontakte giver.

Ringkøbing Fjord Museer får mange tilbud om genstande, fotos og arkivalier, men da vi indsamler med bestemte formål for øje og har begrænset plads på vores magasiner, må vi ofte sige nej tak og eventuelt henvise til andre museer og samlinger. Derfor vil vi gerne opfordre til, at du – inden du møder op på museet – kontakter os og laver en aftale.

Vil du indlevere detektorfund, genstande eller jordfund, der med stor sandsynlighed hører til tiden før 1536 (nyere tid), skal du kontakte vores arkæologiske afdeling, Arkæologi Vestjylland.

Kontakt historikerne

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer
Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn

Bork Vikingehavn