Årsrapporter

Ringkøbing Fjord Museer er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, og derfor udarbejdes årsrapporterne efter Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer. Når årsrapporten er revideret af en statsautoriseret revisor indsendes den til Ringkøbing-Skjern Kommune til godkendelse, hvorefter den indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Ringkøbing Fjord Museer driver flere museer med selvstændige fondskonstruktioner. Alle årsrapporter fra de seneste fem år kan findes på denne side.

Lyngvig Fyrs smukke blå vindeltrappe

Ringkøbing Fjord Museer

Årsrapporter for de seneste fem år for Ringkøbing Fjord Museer. Tidligere årsrapporter kan tilsendes efter ønske. Kontakt info@ringkobingfjordmuseer.dk

2023

Årsrapport 2023

2022

Årsrapport 2022

2021

Årsrapport 2021

2020

Årsrapport 2020

2019

Årsrapport 2019

Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø

Årsrapporterne for den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø kan findes på Kaj Munks Præstegårds hjemmeside. Find dem her.

 

Fonden Naturkraft og Ejendomsfonden Naturkraft

Årsrapporterne for de to fonde bag Naturkraft kan findes på Naturkrafts hjemmeside. Find dem her.

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer
Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn

Bork Vikingehavn