Er du bygherre?

Hvis du er bygherre i Ringkøbing-Skjern Kommune eller Varde Kommune, er det en god idé at kontakte Arkæologi Vestjylland, så snart du har planer om et nyt byggeri eller jordarbejde.

Arkæologerne vurderer, om det er nødvendigt at foretage en forundersøgelse af området eller ej. Hvis området på på forhånd er vurderet til ikke at have nogen særlig kulturhistorisk værdi, så er det ikke nødvendigt at foretage en forundersøgelse inden byggeriet iværksættes. Hvis området har en særlig kulturhistorisk værdi eller der er en formodning om det, så vil du blive tilbudt en forundersøgelse.

Ved at kontakte Arkæologi Vestjylland inden byggeriet eller jordarbejdet begyndes, kan du derved undgå forsinkelser i dit projekt. Hvis der er fortidsminder på området, og hvis arkæologerne skal foretage en reel udgravning, har du som bygherre mulighed for at flytte byggeriet, så fortidsminderne bevares i jorden – og du dermed undgår de arkæologiske undersøgelser.

Hvem betaler?

Slots- og Kulturstyrelsen afholder udgiften til forundersøgelserne, når årsagen til dem er:

  • jordarbejde i forbindelse med erosion
  • jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder
  • almindelig skovdrift

Arkæologi Vestjylland  afholder udgiften til arkivalsk kontrol og eventuelle mindre forundersøgelser, der er nødvendige som grundlag for museets udtalelse til bygherre.

Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, som har bestilt byggeriet eller jordarbejdet. Hvis der er anmodet om en arkæologisk forundersøgelse forud for byggeriet, er der mulighed for at få en del af udgifterne dækket af Slots- og Kulturstyrelsen.

Sådan forløber en arkæologisk forundersøgelse

Forundersøgelsen bliver udført inden et byggeri eller jordarbejde går i gang. Der bliver der gravet søgegrøfter med gravemaskine, hvor arkæologerne undersøger, hvad der gemmer sig under mulden. På den måde kan omfanget, værdien og karakteren af fortidsminderne blive vurderet. På baggrund af forundersøgelsen kan arkæologerne frigive området, og så kan du som bygherre fortsætte arbejdet. Hvis du alligevel finder fortidsminder under byggeriet efter frigivelsen, er du forpligtet til at informere ArkVest. I så fald er det Slots- og Kulturstyrelsen, der afholder udgifterne, da ArkVest juridisk har frigivet området.

Hvis arkæologerne derimod vurderer, at området (eller dele af det) skal undersøges ved en reel arkæologisk udgravning, har du som bygherre mulighed for at ændre i projektplanerne og dermed undgå eller mindske en udgravning. Hvis dette ikke er muligt, fortsætter arkæologerne undersøgelserne.

Sådan foregår en arkæologisk udgravning

Bliver der ved forundersøgelsen af et område fundet væsentlige spor af fortidsminder, kan hele eller dele af området blive indstillet til arkæologisk udgravning. Ved en udgravning undersøger arkæologerne det indstillede areal ved at grave muldlaget af med gravemaskine. Under muldlaget kommer den lysere undergrund til syne, som gemmer på spor gennem alle tider: huller fra husstolper, nedgravninger til værkstedshytter, brønde, grave, gruber, ildsteder, ovne og meget mere, som fortæller os om historien på stedet. I stolpehullerne kan der være keramik, i værkstederne er der måske rester efter et håndværk, brøndenes dyb kan gemme på træ og affald, gravene kan rumme brændte knogler og kistebegravelser, gruberne kan være alt fra skraldespande til offerhuller, i ildstederne ligger forkullede rester efter en forgangen hverdag og ovnene har måske levn efter produktion af jern.

Sådanne anlæg, huse og grave fra stenalderen til nutiden bliver undersøgt og dokumenteret, og vi tager historierne fra undergrunden med videre i forskningen og formidlingen af vores fælles kulturarv.

Vil du vide mere?

Museumsloven angiver præcise retningslinjer for, hvordan det arkæologiske arbejde skal udføres (jf. kapitel 8)

Byg med hensyn

Ejer du et stykke jord og overvejer du at bygge på det? Så se med her og bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på i dine forberedelser.

Kontakt Arkæologi Vestjylland

Har du spørgsmål som bygherre, er du velkommen til at kontakte Arkæologi Vestjylland.

"*" indikerer påkrævede felter

Max. file size: 128 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn