Strategi og planer

Museet har set på hvilke fremtidstendenser, der kommer til at kendetegne vores brug af kultur og museer de kommende år. Bæredygtighed er så stor en tendens, at den bliver indarbejdet i alle museets områder og indgår i museets mission. Herudover har vi udvalgt fire trends, som vi mener, vi kan blive blandt de stærkeste museumsområdet indenfor.

Museet arbejder i øjeblikket på at revidere den gældende udviklingsplan.

Hent udviklingsplan
Gæster på gårdspladsen ved Kaj Munks Præstegård

Indsatsområde 1:

Hvem er vi til for?

En central opgave i udviklingsplanen er at spørge, hvem Ringkøbing Fjord Museer er til for? Når vi udvikler museets besøgssteder, og når vi prioriterer museets opgaver inden for formidling og bevaring, skal sigtet være fremtidens museumsbrugere og de tendenser, vi kan tyde i samfundsudviklingen. Opgaven betyder også, at vi skal være gode værter og invitere andre indenfor i historien, så vores gæster og brugere kan mærke det.

Indsatsområde 2:

Historien skal fortælles levende så den ændrer folk

Museets hovedbrand har de seneste år være “Levende Historie”. Dette er stærkt, når gæstetallet er stort nok til, at vi kan stille med formidlere, der levendegør historien, men nærmest et anti-brand i ydersæsonen, hvor der er færre ressourcer. En del af opgaven bliver at udvide værktøjskassen med mindre mandskabstunge formidlingsgreb, der, ved hjælp af teknologiske løsninger og fokus på personhistorier og gæsternes sociale oplevelser, stadig får historien til at føles levende.

Indsatsområde 3:

Stærke attraktioner og turister

Ringkøbing Fjord Museers samlede besøgstal er på over 220.000 gæster. Ringkøbing Fjord Museer lå som nummer 15 på listen over museer i Danmark målt på samlet besøgstal. Det kan tilskrives det høje antal turister i Destination Vesterhavet samt at museets tilbud er attraktive for turisterne.

Indsatsområde 4:

Fra ét samlet brand til flere subbrands

En fjerde væsentlig opgave er at ændre museets identitet og ansigt udadtil. Hjemmeside, sociale medier og markedsføring skal ændres fra at brande ét samlet økomuseum til at give de enkelte besøgssteder og øvrige aktiviteter som fx. skoletjeneste og Arkæologi Vestjylland hver sit unikke udtryk. En ny identitet kræver nye navne, stil og logo for de enkelte besøgssteder og for det samlede museum. Et fremtidigt Ringkøbing Fjord Museer vil ikke have fokus på at være ét museum, men på at være mange unikke besøgssteder med egne brands – samlet under én museumsinstitution.

En flertrinsraket fra 2021-2030

Udviklingsplanen skal ses som første modul i en flertrinsraket, der samlet set bliver et egentligt ‘turn around’. Forandringen skal først og fremmest ske ved, at museet fremover sætter fokus på “gæsterne først” i stedet for “bygninger først”. Dermed vil museets primære fokus gå fra at være bygningsbevaring til at være, hvordan museets formidling fænger forskellige typer gæster – og flest muligt af dem – og giver dem en fantastisk helhedsoplevelse.

Første trin i raketten er, at museet accepterer sin styrke som attraktionsmuseum. Vi må tage det som et udgangspunkt, at Ringkøbing Fjord Museer befinder sig midt i Danmarks fysisk og besøgsmæssigt største kystdestination. Museets primære besøgspotentiale ligger i de især danske og tyske turister, og sekundært i de 57.000 lokale borgere.

Første trin 2021-2025 vil skabe basen for, at museet frem til 2030 vil have forandret sig markant. Hovedfokus i det første modul er organisationsforandring, skærpelse af indsatsområder, formulering af delstrategier for museets forskellige teams, formulering af projekter til udvidelse, forandring eller nyskabelse af museets formidlingsplatforme, politisk lobbyarbejde og indledende dialoger med fonde, der på sigt kunne tænkes at støtte de projekter, der for alvor udfoldes i trin to og tre fra 2025-2030+.

Det bliver med andre ord ikke specielt synligt de nærmeste år, at Ringkøbing Fjord Museer er under forandring. Dog, forandringerne vil kunne mærkes blandt museets ansatte, ses i ændret navn og visuelt udtryk, opleves som nye måder museet kommunikerer på, og opleves på kontorerne hos de store fonde.

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer
Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn

Bork Vikingehavn