Ofte stillede spørgsmål – og svar

Hvad sker der, hvis arkæologerne skal grave?

Inden arkæologerne går i gang, er der lavet en skriftlig aftale mellem dig og Arkæologi Vestjylland, ligesom Slots- og Kulturarvsstyrelsen skal have godkendt budgettet. Derefter laves der en prøvegravning, som viser om der er fortidsminder på området. Er det tilfældet, bliver resultaterne vurderet af museet sammen med Kulturarvsstyrelsen. Ikke alt bliver undersøgt nærmere. Men er der fremkommet væsentlige fortidsminder under mulden, laver museet et budget på en arkæologisk udgravning. Du har i dette forløb mulighed for at ændre på dine planer, så områder uden fortidsminder bliver anvendt til det planlagte formål i stedet. Herved kan en udgravning helt eller delvis undgås.

Er jeg forpligtet til at melde et arkæologisk spor?

I de fleste tilfælde har arkæologerne foretaget udgravningsarbejdet inden et byggeri går i gang. Da kommunen iflg. museumsloven er forpligtet til at fremsende alle planer til museet, er museet orienteret på forhånd. Vurderer museet, at der er behov for en arkæologisk undersøgelse, kontakter museet bygherren for at lave en aftale om at få en undersøgelse gennemført og afsluttet, inden selve byggeriet går i gang. Derfor er det yderst sjældent, at der dukker ikke-undersøgte spor op ved byggeri og andet anlægsarbejde. Skulle det alligevel ske, kan du trygt henvende dig til museet, der så foretager det fornødne, vel at mærke uden udgift for dig. I sådanne tilfælde lader det sig normalt gøre at lave de nødvendige undersøgelser, samtidig at det igangværende byggeri fortsætter. Og husk, at du iflg. museumsloven er forpligtet til at anmelde fund af arkæologiske spor i forbindelse med byggeri og andet anlægsarbejde.

Arkæologerne forsinker arbejdet og det koster…

Kun yderst sjældent sker det, at et planlagt byggeri eller andet anlægsarbejde bliver forsinket på grund af arkæologiske undersøgelser. Med den nye museumslov bliver arkæologiske undersøgelser normalt gennemført forinden.

Hvor kan jeg se, om der er fortidsminder på min jord?

På Slots- og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside ligger der et kort over kendte fortidsminder. Det er dog meget vigtigt at understrege, at kortet kun viser, hvor der er gjort fund, og hvor der ligger fredede gravhøje og voldsteder m. m. Det viser sig ofte, at der gemmer sig skjulte fortidsminder under muldlaget på steder, hvor der i øjeblikket ikke er markeringer på kortet. Du finder lettest kortet ved at skrive ”Fund og fortidsminder” i søgefeltet på Google. Når du er inde på siden, vælg søgning, og derefter geografisk. Klik derefter på det sted på kortet, du er interesseret i. Hver gang du klikker, zoomer kortet ind. LINK

Skal jeg betale for arkæologiske undersøgelser, som kommer os alle til gode?

Da Folketingets partier vedtog den nuværende museumslov, blev udgiften til arkæologiske undersøgelser flyttet fra staten over til den enkelte, private bygherre. Offentlige myndigheder som stat og kommuner betalte dog allerede i forvejen. Men der er også undtagelser. Når årsagen til undersøgelserne er almindelig landbrugsdrift, almindelig skovdrift samt privat skovrejsning med tilskud, betaler Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

Jeg pløjede nogle sten op på et sted, hvor der vist nok engang lå en gravhøj. Skal jeg ringe til museet?

Støder du ved almindelig dyrkning på fortidsminder, skal du ringe til museet. Arkæologerne tager så stilling til, om der skal foretages en udgravning. Bliver det tilfældet, betaler Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

Vi har nogle flintøkser liggende. Hvis jeg viser dem til museet, tager de dem bare med…

I de langt de fleste tilfælde kan du beholde de oldsager, du har liggende, når blot der ikke er tale om Danefæ. Museet er til gengæld meget interesseret i at få dine fund at se, så de kan blive fotograferet og kortlagt.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt Arkæologi Vestjylland.

"*" indikerer påkrævede felter

Max. file size: 128 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn