Fredede fortidsminder

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der registeret op mod 4.000 fortidsminder og fund. Heraf er 1.047 registreret som fredede fortidsminder.

Slots- og Kulturarvsstyrelsen har iværksat, at alle fredede fortidsminder bliver besøgt af en arkæolog, der beskriver og vurderer tilstanden. Blandt andet bliver der kigget efter, om 2-meter zonen omkring det fredede anlæg er overholdt. Det er De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, der holder tilsyn med fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Har du spørgsmål omkring de fredede fortidsminder, eller mener du, at en fredet gravhøj eller andre fredede fortidsminder har lidt overlast, er du velkommen til at kontakte De Kulturhistoriske Museer i Holstebro.

Dronefoto af gravhøje

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn