Fredede fortidsminder

I Varde og Ringkøbing Skjern Kommuner er der registreret over tusind fredede fortidsminder.

Slots- og Kulturstyrelsen har iværksat, at alle fredede fortidsminder bliver besøgt af en arkæolog, som beskriver og vurderer tilstanden af fortidsmindet. Blandt andet bliver der kigget efter, om 2-meter zonen omkring det fredede anlæg er overholdt. Det er De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, der holder tilsyn med fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune, og Sydvestjyske Museer, der holder tilsyn i Varde Kommune.

Har du spørgsmål omkring de fredede fortidsminder, eller mener du, at en fredet gravhøj eller andre fredede fortidsminder har lidt overlast, er du velkommen til at kontakte De Kulturhistoriske Museer i Holstebro eller Sydvestjyske Museer.

Kontakt

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn