Museumsreformen set fra Vestjylland

Forhandlingerne om den kommende museumsreform starter op igen i disse dage. Vi bakker til fulde op om en ny reform, der tager afsæt i den virkelighed, som museerne arbejder i. Og vi støtter også forslaget om at fastholde et højt grundtilskud til museerne, så vi kan fastholde et stærkt og bredt statsanerkendt museumslandskab i Danmark.

Det nye forslag lægger op til at indplacere museerne på tre trin med forskellig størrelse på det økonomiske tilskud alt efter, hvor mange gæster, omsætning og forskning, museerne har og laver.

Museumsdirektør Mette Bjerrum har dog også nogle pointer omkring det nye udspil, som ikke tager højde for museer som os, der allerede i mange år har fokuseret på en høj egenindtjening gennem entre og kvalitetsoplevelser for Vestjyllands mange borgere og turister.

Der er brug for fladere trin i modellerne

Fordelen ved trinmodellen er dens incitament til at museerne, gennem gode gæsteoplevelser, skaber et solidt økonomisk fundament via indtjening. Men modellens høje trin betyder, at museer med næsten ens gæstetal som fx Ringkøbing Fjord Museer og Vardemuseerne vil opleve en forskel i statstilskud på et to-cifret millionbeløb.

Lemp kravene fra det mellemste trin op til det øverste trin

Den nye model lægger op til at museerne indplaceres på tre trin. Det er godt at give incitament til at kæmpe sig op af trinstigen med den økonomiske gevinst, der fører med sig. Men modellens krav fra det mellemste trin til det højeste trin, er så høje at det medfører en de facto en “stavnsbinding” for museer som vores, der ligger lige under det øverste trin.

Understøt frigørelse af museerne

Den nye reform bør understøtte, at det er museerne, og ikke Slots- og Kulturstyrelsen, der definerer, hvor vi finder vores gæster. Museumsgæster er ikke længere kun dem, der træder ind af døren, de kan også få en museumsfaglig oplevelse på ture i landskabet, på nye typer besøgssteder eller i en kano. Vi skal selvfølgelig blot dokumentere, at det er reelle gæster.

Tillad nye museumskonstruktioner og flere fagligheder

Det nuværende reformudkast understøtter ikke, at museerne kan gøre sig stærkere gennem fusioner eller driftsaftaler med museumslignende institutioner. Dette på trods af at museerne i stort omfang har gjort netop det siden kommunalreformen i 2007. Som det er nu, sættes der spørgsmålstegn ved, at vi drifter Naturkraft, Fiskeriets Hus og Kaj Munks Præstegård, selvom vi har gjort alle tre steder – og vores eget museum – stærkere. Reformen bør også åbne op for at museer kan rumme flere fagligheder, så vi fx kan statsanerkendes som både kulturhistorisk og naturhistorisk museum.

Understøt egenindtjeningen – eller giv ordentlig kompensation

Som statsanerkendt museum må vi ikke tage entré for børn. På Ringkøbing Fjord Museer mister vi 2 millioner kroner om året i tabt indtægt ud over det, der siden 2002 er blevet kompenseret i det nuværende statstilskud. Vi har mange skoleforløb, men de fleste af vores gæster under 18 år, besøger os som “almindelige gæster”. Så skal vi fortsat give børn gratis adgang, så kompensér med mindst 50 kr. per entrébillet, vi taber.

Arkæologi bør være en fjerde faglighed og berettige tilskud

Vi har en model, hvor vi arbejder sammen med Vardemuseerne i Arkæologi Vestjylland. Med det nye udspil risikerer vi derfor kun at få halvt tilskud, selvom vi har samme grundbemanding af arkæologer som andre arkæologiske museer. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt for den fortsatte og i øvrigt velfungerende konstruktion, hvis et evt. fremtidig tilskud til den arkæologiske virksomhed kun tilfalder det ene af de to museer.

For yderligere oplysninger kontakt

Museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen
mbj@ringkobingfjordmuseer.dk
tlf. 30 28 08 75

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer
Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn

Bork Vikingehavn