2. oktober kl. 18:00: Ghostwalk i Ringkøbing

Se alle events

Genforeningsstenen i Ringkøbing

Efter genforeningen 1920 blev der rejst mere end 600 genforeningssten og -mindesmærker i Danmark, en af dem i Ringkøbing.

I Ringkøbing blev det besluttet, at man skulle have et mindesmærke. En række af byens foreninger blev enige om, at man ved frivillige bidrag skulle rejse en stendysse på en høj ved den nordlige indkørsel til byen. Og på en plads ved I.C. Christensens Allé ved Nygade blev der rejst en kunstig høj.

 

Genforeningsstenen i Ringkøbing

Det første problem opstod, da man skulle finde en overliggersten til den kunstige dysse. I Torsted havde gårdejer Kr. Kristensen tilbudt en gratis sten, men stenen lå for langt inde på heden, så det ville blive for dyrt og for besværligt at flytte den. I stedet gik turen til Muldbjerg, hvor gårdejer Andreas Sand var stødt på en meget stor sten. Den 6 tons tunge sten blev godkendt, og arbejdet med at flytte den gik i gang. Efter den var løftet op af sit hul med en kran, blev den placeret på en blokvogn. Herefter blev den rullet på skinner ca. 1 km til landevejen Muldbjerg-Hee, hvor en lastbil ventede på den. Stenen kom til Ringkøbing i april 1921.

Nu opstod et nyt problem: hvad skulle der stå på stenen?

Sagen udviklede sig til en farce. Og selvom stendyssen stod klar, blev der aldrig arrangeret en afsløring. Nu stod der blot en stendysse.

Valdemar Lange, Ringkøbings spøgefugl og isenkræmmer, skrev i starten af 1920’erne en sang til “Løverdagsklubben” i Ringkøbing, i et af versene lyder det:

Mon Genforeningsstenen til evig Hvile sig har lagt?

Ja undskyld, at jeg spør’Hr. Redaktør.

For hvis at nemlig dette sku’ være Komiteens Agt,

som Inskription jeg maa da foreslaa:

“Herunder hviler der en god Idé af første Sort;

dens Liv var meget kort, for tidlig gik den bort”.

Tiden gik, og stenen fik ingen indskrift.

Da vej- og viaduktanlægget i Nygade skulle udvides i 1960, blev Genforeningsmindemærket sløjfet, og overliggeren flyttet til Ringkøbing Museum.

Ved 100-året for Genforeningen skulle det endelig være, nu skulle stenen have sine ord. Men Genforeningens 100-års jubilæum kom til at bære præg af Covid-19 og den efterfølgende pandemi, og endnu en gang måtte stenen vente.

Men 100 år efter stenen kom til Ringkøbing, i 2021, lykkedes det! Den store sten fik atter tre stenstøtter og står nu i Ringkøbing Museumshave ligesom en oldtidsdysse. Stenen har også endelig fået sin påskrift. Og hvad kunne være mere passende end Valdemar Langes ord fra starten af 1920’erne:

Herunder hviler der

en god Idé af første

Sort; dens Liv var

meget kort, for

tidlig gik den bort

 

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer
Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn

Bork Vikingehavn