16. juni kl. 11:00: Mølledag 2024

Historien om Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle er opført omkring 1640 af herremanden Henrik Lange til Dejbjerglund. Op gennem 1700-tallet kom bønder fra de omkringliggende sogne til Bundsbæk Mølle for at få malet deres korn. Efter statsbankerotten i 1813  blev der uddelt fattighjælp fra møllen, blandt andet til rakkerne der levede på Dejbjerg Hede.

Vandmøllen ved Bundsbæk

Møllegården ved Bundsbæk Mølle brændte i midten af 1800-tallet, men den blev genopført og stod færdig i 1843. Under Første Verdenskrig begyndte mølleren, Andreas Jensen, at sælge benmel fra møllen. Benmelet blev blandt andet brugt til opdyrkningen af heden. Efter krigen installerede han en dynamo i møllen, så han kunne levere elektricitet til naboerne. En ordning der varede frem til 1948. Det var også en ordning, der sikrede ham en invitation til alle egnens fester – så længe mølleren var med,var man nemlig sikker på at have strøm.

I 1975 overtog det daværende Skjern Museum Bundsbæk Mølle. I 1977 blev hovedbygningen fredet. En grundig restaurering af møllen gik i gang. Stuehuset med møllefløj, bryggers og den store bageovn blev sat i stand, og udstillingsbygningerne blev opført. I 1978 kunne møllehjulet atter dreje og Bundsbæk Mølle male mel. Bundsbæk Mølle er den eneste fungerende vandmølle på Vestkysten mellem Varde og Struer.

Bliv klogere på Bundsbæk Mølle

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer
Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn

Bork Vikingehavn