21. juli kl. 11:00: Besøg Provstgaards Jagthus

Pumpestationen Nord

Pumpestationen er den største af de i alt 6 stationer, der blev bygget, da Skjern Å i 1960´erne blev reguleret og afvandet. Bygningen står som et monument over det store landvindingsprojekt, der havde til formål at skaffe nyt agerland. Fra toppen af pumpestationen er der en imponerende udsigt over Skjerns Ådalens flade landskab, der før afvandingen blev brugt til høslet. Helt ude mod vest ligger åens delta, der pga.. den store materiale transport i åen til stadighed bevæger sig længere og længere ud i fjorden. Mellem mundingen af den regulerede å og Søndre Kanal ligger et langstrakt fuglereservat. Adgang til deltaets yderste del foregår via diget ved pumpestationen.

Provstgaards Jagthus udefra

I dag er fjorden stærkt præget af forurening af okker, udvaskede næringssalte og spildevand, som Skjernåen med sine tilløb har ført herud. Der vil gå adskillige årtier, før den økologiske balance er genoprettet. Bedre rensningsanlæg ved byerne i åens bagland har dog medført, at det udledte spildevand er meget rent, ligesom okkerbelastningen er aftaget. Folketinget har vedtaget at iværksætte et storstilet og langvarigt naturgenopretningprojekt i Skjern Ådalen. Hovedformålet er at give åen sin selvrensende effekt tilbage. Dette skal ske ved, at store arealer i Ådalen skal kunne oversvømmes. Derfor har Skov- og Natur-styrelsen iværksat opkøb af jord fra lodsejerne.

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer
Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn

Bork Vikingehavn